Skørping Nykirke

Adresse: Nykirkevej 6, 9520 Skørping.

Det er muligt at besøge Nykirken i dagtimerne mellem kl. 8.00 og kl. 16.00.
Ønsker du en rundvisning, så kontakt kordegn Lise Mejlholm på telefon. 98 39 10 66 for nærmere aftale.

Kirken i Skørping Sta­tionsby er bygget i 1912-14. Indtil da havde der siden århundredskiftet  været holdt månedlige gudstjenester i det nu nedrevne missionshus i byen. Den gamle altertavle, malet af Rudolf Rud-Petersen, var fra samme tid som kirken. Knæ­lende foran Jesus sås kvinden, der er blevet grebet i hor. Rundt om Jesus og kvinden ses byens farisæere. Det fortælles, at maleren i deres ansigter har portrætteret daværende borgere i Skørping. Under billedet Jesu ord til farisæerne: “Den af Eder, som er uden synd, kaste den første sten”.

I skibets nordvæg er indsat en glasmosaik fra 1968, udført af kunstneren William Hansen fra Strib.

I 2015 blev kirken gennemgribende restaureret. Det var den færøske kunstner Tróndur Paturssons store glasmaleri, som fra påsken 2015 fil lov til at udgøre alteret i Skørping Nykirke.

I forbindelse med en gennemgribende indvendig restaurering med blandt andet nye farver, nye gulve og ny belysning har værket afløst Rudolf Rud-Petersens gamle altertavle.

 

Skøring Nykirkes altermaleri

Og med glasmaleriet, der måler 5,50 meter i bredden og 4,80 i højden, er kirken i helt særlig grad blevet en påskekirke.

Tidligere sognepræst, Lise Nedergaard fortæller om billedet:

”Tróndur Patursson samler og fastholder i sit værk 'Livets Landskab' påskens begivenheder i ét blik. Ikke som et billede af noget, der var engang, men som en udlægning af menneskelivet, dets vilkår og dets eksistentielle valg, som det leves under himmelhvælvet her og nu. "Livets Landskb", som det ligger der for ethvert menneske. Og nu helt håndgribeligt foran den gudstjenestefejrende menighed i Skørping. Se det og mærk det: Vældigheden, alvoren, godheden og smerten. Og ovenover og nedenunder og bagved alting: Lyset. Det guddommelige nærvær som omkranser os. Hvis du åbner dig udad, vil du mærke det. Guds nærvær forstår vi med vores sanser og med vores hjerte og liv. Som det rislende vand over dåbsbarnets hoved og brødet, der brydes i nadveren”.

Motivet
Motivet er korsfæstelsen på Golgata med mennesker i forgrunden og svævende fugle på ultramarinblå himmel, der repræsenterer opstandelsen og det åndeligt himmelske. Det er lidelsen, men det er også befrielsen for smerte, den færøske kunstner vil have frem.

Oven over alting svæver håbets kosmiske skytsengle, i skikkelse af de store haves albatrosser, som våger over og giver håb for alt, der sker - også i farer og vildfarelser, vi lever med og i, og de veje, vi kan vælge, eller som kan vælge os, så livet forspildes. Til venstre fortabelsens kløft, som vi vist kender fra vore egne liv. Til højre korsets lidelsesvej, som Kristus én gang har gået for os alle sammen. Og midt i, og som en fortsættelse af kirkeskibets midterakse og med retning mod øst: Lysets børn på vej gennem Livets Landskab - opad mod dét himmelske lys, som er altings mål, og som allerede nu trænger ind selv gennem de midste sprækker.

Patursson arbejder i de fleste af sine værker med størrelsesforholdet 1:1, og med udsmykningen i Skørping er det tanken, at menigheden skal opleve værket som et møde og ikke et objekt, der kan overskues.

Fordi figurerne i glasmaleriet har naturlig menneskestørrelse, kan der opstå en følelse af samhørighed og fællesskab, mener kunstneren, der vil vise os, at vi alle er forbundne.

”På det nye alterbillede ser vi ikke på den måde tilbage på påskens begivenheder; vi inddrages i dem. Tróndur Patursson vil vise os både godheden og smerten, og som beskuere må vi være mentalt klar til at give slip på vores eget. Kunstværket er ikke blevet til, for at vi skal forblive - eller for at efterlade nogen - i privat ligegyldighed,” fortæller Lise Nedergaard.

Sollys gennem ruden
Inden ”Livets Landskab” kom på plads i Skørping Kirke, skulle dagslyset hentes ind i kirken. Det skete helt konkret en dag i november, hvor der blev slået hul i dens mur mod øst, og en ny glasvæg blev rejst på søljer.

Derefter var vejen banet for, at kunstneren sammen med glarmester Per Hebsgaard kunne gå i gang med at sætte det store glasmaleri op. Udsmykningen er støttet af Augustinusfonden.

Restaureringen af Skørping Nykirke er gennemført af arkitekt Søren Kibsgaard. Kirken var lukket et år og blev genindviet med en gudstjeneste skærtorsdag aften 2015 ved biskop over Aalborg Stift Henning Toft Bro. 

Ny salme til glasudsmykningen
Den anerkendte forfatter og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen skrev i 2015 en salme til den nye glasudsmykning.

Påske
1) Længe gik mennesker mærket af mørket
og vented ved vinterens bred
hjælpeløst kaldte vi, Herre, i bønner
med ord der afmægtigt sank ned
i dagenes grå
som suk fra et frysende hjerte
der næsten var gået i stå

2)mørk var langfredag. Belyst kun af torne
og stjerner af kulstof og bly
kæmpede Kristus i helvedesdybet
nu kommer han til os på ny
i sorgnattens gru
forvandledes dødsrigets lænker
til støv i opstandelsens nu

3)påskedagssolen står ind gennem ruden
og kaster sin glans over alt
spejles i tårer og oplyser hjerter
og genrejser alt hvad der faldt
så tvivl sygner hen
og alle Guds stækkede engle
får havfuglevinger igen

4) bag os langfredag. Fortabelsens mørke
forsvinder som skygger på vand
døden kan true men Kristus går med os
på vej mod de levendes land.
Guds rige er nær
det fødes i troen og håbet
og vokser hvor kærlighed er.

(Salme 116) Lisbeth Smedegaard Andersen. 2015. Melodi Per Bach.

Kirkenskor synger

Uropført marts 2016 af alle 3.klasses-elever fra Skørping Skole.
Hør et lille klip fra uropførelsen her.

 

Ved fem års jubilæet skrev salmedigter Michael Nielsen også en salme til alterudsmykningen 

1. Pinseliljens hvide blade
vugges blidt i vårens vind,

fuglene i træets krone

synger somrens glæder ind

 

2. Pinsetid er Åndens time

Gud fornyer sit skaberværk,

varmen fra det største hjerte,

gør den mindste fri og stærk!

 

3. Åbent ligger Livets Landskab,
Jesus Kristus gennembrød

mørkets magt med lysets styrke,

det gir påskesolen glød!

 

4. Gløden bliver til pinseflammer,

sprogene får ånd og ild,

Ordet bryder alle grænser,

nådens magt er dyb og mild!

 

5. Fyld du os med tro og glæde,

gør Du kærligheden sand.

Lysets børn i lys må vandre
syngende til Livets Land!

 

Michael Nielsen Januar 2020

Skrevet til alterudsmykningen i Skørping Nykirke.

 

På Nykirkens kirkegård finder du en smuk granitskulptur lavet i 1978 ved en udvidelse af kirkegården. Skulpturen står ved fællesgraven og er en labyrint med Kristus-skikkelsen i midten.  

Kristus i labyrint skulptur af Erik Heide  Skulptur på kirkegård avisklip

Orgel i Skørping Nykirke

2 manualer og pedal, 15 stemmer

Bygget 1970 af Jydsk Orgelbyggeri, Hinnerup. Ombygget og udvidet 1993 af Bruno Christensen og Sønner, Tinglev. Orglets disposition: To Manualer omfang C-g´´. Pedalværk omfang C-f´. Mekanisk traktur og registratur. Tre koblinger og sløjfevindlader. Tremulant og Svelle for Brystværket. Overtangenter massivt ibenholt

Hovedværk:  Principal 8’. Rørfløjte 8’ . Gedakt 4’. Oktav 4’. Gemshorn 2’. Mixtur tre kor

Brystværk:  Gedakt 8’. Blokfløjte 4’. Principal 2’. Quint 1 1/3

Pedal:  Subbas 16’. Gedakt 8. Oktav 8’. Koralbas 4’. Fagot 16’

Ved udvidelsen i 1993 blev der lavet to pedalhuse, hvor de 12 største piber til den nye Principal 8’ blev placeret. Yderligere kom der i pedalhusene en ny Koralbas 4’ og en Fagot 16’. Oktav 8’ i pedalet er fra C – H piber, der er fælles med Principal 8’, de resterende 18 er er fælles med Koralbas 4’. I hovedværket blev orgelhuset udvidet, for derved at kunne få plads til en ny Principal 8’(det var oprindelige Principal 4’), en ny Oktav 4’ og en Gedakt 4’. I brystværket blev der tilføjet en tremulant. Alt det genanvendte pibemateriale blev efterintoneret og tilpasset de nye stemmer. Der blev indbygget et nyt pedalklaviatur med 30 toner, da det oprindelige kun havde 27.

Ved orglet er indsat en glasmosaik fra 1968 udført af kunstneren William Hansen (1908-1991) som var bosat i Strib på Fyn, og kendt for sine naturmalerier og kirkeudsmykninger.

Orglet i Skørping Nykirke

Overtangenterne er af massivt ibenholt.

Orglet er bygget af Jysk Orgelbyggeri i 1970 og fik 10 stemmer fordelt på 2 manualer & pedal. I perioden hvor orglet blev bygget, var det meget typisk, at der skulle være mange små stemmer, hvilket også var tilfældet i Skørping.

Hovedværket: Rørfløjte 8’, Principal 4’, Gemshorn 2’ og en Mixtur 3 kor.
Brystværket en Gedakt 8’, Rørfløjte 4’, Principal 2’ og en Quint 1 1/3’.
Pedalet Subbas 16’ og en Gedakt 8’.

I 1993 blev der tilføget følgende:
Der blev fremstillet 2 nye pedalhuse, hvor de 12 største piber til den nye Principal 8’ blev placeret. Yderligere kom der i pedalhusene en ny Koralbas 4’ og en Fagot 16’. Oktav 8’ i pedalet er fra C – H piber, der er fælles med Principal 8’, de resterende 18 er er fælles med Koralbas 4’

I hovedværket blev orgelhuset udvidet, for derved at kunne få plads til en ny Principal 8’(det var oprindelige Principal 4’), en ny Oktav 4’ og en Gedakt 4’.

I brystværket blev der tilføjet en tremulant.
Alt det genanvendte pibemateriale blev efterintoneret og tilpasset de nye stemmer.
Der blev indbygget et nyt pedalklaviatur med 30 toner, da det oprindelige kun havde 27.