Medlemskab

Folkekirken er evangelisk-luthersk. Betegnelsen stammer fra reformationen i 1500-tallet, hvor man i forlængelse af Martin Luthers reformation fremhævede evangeliet i forhold til den katolske kirkes tradition.

Alle er velkomne til gudstjenester i folkekirken. Du kan også deltage i kirkelige fællesskaber og gøre brug af kirkernes mange tilbud som f.eks. koncerter, kirkekor, studiegrupper, foredragsaftener, babysalmesang, børnegudstjenester og meget andet.

Som medlem
Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.

Vil du melde dig ud?
Hvis du vil melde dig ud, skal du tage kontakt til kirkekontoret. For at udmelde dig skal du oplyse dit fuldnavn, adresse samt CPR nr i en skriftlig henvendelse. Bemærk at email ikke er en sikker forbindelse (SSL). Vi anbefaler derfor man sender informationerne med SIKKERPOST eller sender med posten. Du er også meget velkommen til at tale med en præst hvis du ønsker det.

SEND SIKKERPOST TIL SKØRPING SOGN
SEND SIKKERPOST TIL FRÆER SOGN

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal det dog ske med dit samtykke. 

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR-registret. 

Overvej konsekvenser før du melder dig ud
Du har ikke ret til kirkelige handlinger og din beslutning vil blive respekteret som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.

Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse lokale tiltag landet over. Nogle vælger af samme årsag, at fastholde medlemskabet af folkekirken, selv om de ikke selv er troende.

Du kan også læse mere om medlemskab på www.folkekirken.dk.

(Tekst fra www.folkekirken.dk)