Musikere

Organist ved alle tre kirker

Per Mathiasen Bach
E-mail: organist@skoerping-fraer.dk
Telefon: 61 28 29 65
Træffes ikke mandag

 

Kirkesanger ved alle tre kirker

Lene Grønbech

 

Liste med tidligere organister siden 1982